Facebook
Naziv: Poljoprivredno-šumarska komora kotara Split (fond)
Signatura: HR-DAST-281
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: PŠK (hrvatski)
Razdoblje: 1960 - 1962
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 4 kut.
Odgovornost: Poljoprivredno-šumarska komora. Kotar Split (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda Arhivu je 2000. godine po službenoj dužnosti predala Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora - Split.
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od završnog računa komore, knjige inventara i financijskih kartica.
Izlučivanju: Nije vršeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Nakon preuzimanja gradiva, daljnje sređivanje nije vršeno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAST/AJ 14007
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica