Facebook
Naziv: Seljačka radna zadruga Mosorski odred (fond)
Signatura: HR-DAST-288
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: SRZD (hrvatski)
Razdoblje: 1949 - 1954
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Seljačka radna zadruga "Mosorski odred" (Dolac Donji) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Državni arhiv u Splitu preuzeo je po službenoj dužnosti gradivo koje se nalazilo kod Osnovne privredne komore - Split, 1969. godine, kao akviziciju broj 209, 211, 212, 213.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sastoji se od glavne knjige - blagajnički dnevnik (1949-1953), financijskih kartica i temeljnica za 1950. i 1953. godinu, dokumentacije o likvidaciji i likvidacijskog elaborata iz 1953. godine.
Izlučivanju: Nije vršeno.
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Pri preuzimanju gradiva Osnovne privredne komore - Split, izdvojeno je gradivo koje se odnosi na stvaratelja gradiva seljačke radne zadruge Mosorski odred - Dolac Donji.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Oštećenja papira od metalnih spajalica i konopa.
Identifikator: HR-DAST/AJ 14014
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica