Facebook
Naziv: Seljačka radna zadruga Novi život (fond)
Signatura: HR-DAST-290
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: SRZG (hrvatski)
Razdoblje: 1952 - 1952
Arhivske jedinica: 0.03 d/m
Tehničke jedinica: 1 svež
Sadržaj jedinice: Fond sadrži jedan svežanj spisa o likvidacijskoj bilanci.
Izlučivanju: Nije vršeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Relativno dobro sačuvano gradivo, mala oštećenja od vezanja konopom.
Identifikator: HR-DAST/AJ 14016
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica