Facebook
Naziv: Poljoprivredna zadruga Labin (fond)
Signatura: HR-DAST-312
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: PZL (hrvatski)
Razdoblje: 1952 - 1954
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Poljoprivredna zadruga Labin (stvaratelj)
Povijest jedinice: Do dolaska u Arhiv u Splitu građa se nalazila u podrumskoj prostoriji Osnovne privredne komore u Splitu, u Omladinskoj ulici br. 4.
Način preuzimanja: 1969. godine Osnovna privredna komora - Split, predaja po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži novčane dokumente i dopisivanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; Plan
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Dok je građa bila kod stvaratelja sređivana je prema važećim pravilima. Od dolaska u Arhiv u Splitu građa je djelomično sređena.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo. Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAST/AJ 14038
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica