Facebook
Naziv: Poljoprivredna zadruga Motika (fond)
Signatura: HR-DAST-313
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: PZM (hrvatski)
Razdoblje: 1972 - 1980
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 14 kut.
Povijest jedinice: Građa je prije dolaska u Arhiv u Splitu bila smještena u prizemnoj prostoriji zgrade u ulici Prvoboraca broj 35. Građa je bila povezana u registratorima i omotima te sve skupa u kartonskim kutijama. Krunoslav Trumbić - stečajni upravitelj je 1980. predao građu po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od financijskih spisa, općih administrativnih spisa, urudžbenih zapisnika i dosjea radnika. U fondu se nalaze: protokol i dopisi, narudžbeni zapisnik, blagajnički izvještaji, kartice financijskog i materijalnog knjigovodstva, kartice kupaca i dobavljača, dosjei dokumentacije i osiguranje radnika, matična knjiga radnika, platne liste i kartoni osobnih dohodaka, izvodi banke, dnevnici financijskog knjigovodstva dobavljača i kupaca, knjiga ulaznih faktura, financijske temeljnice, kopije izlaznih računa, periodični obračun, završni račun, ugovori za poslovni prostor, rekapitulacija osobnih dohodaka radnika i doznake za bolovanje, inventurne liste, protokol dopisa, izvještaji stečajnog upravitelja, dokumentacija osnovnih sredstava, okončani sudski predmeti, predmeti osiguranja imovine i ostalo.
Izlučivanju: Dio građe je 09.01.1980. godine škartiran.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Dok je građa bila kod stvaratelja sređivana je prema važećim pravilima. Od dolaska u Arhiv u Splitu građa je osnovno sređena.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAST/AJ 14039
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica