Facebook
Naziv: Hotelsko-ugostiteljska-turistička radna organizacija Uniondalmacija (fond)
Signatura: HR-DAST-342
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: US (hrvatski)
Razdoblje: 1976 - 1990
Arhivske jedinica: 1.10 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 16 svež
Odgovornost: Hotelska-ugostiteljska-turistička radna organizacija "Uniondalmacija". OOUR "Interservis" (stvaratelj)
Povijest jedinice: Prije preuizimanja gradivo se nalazilo kod stvaratelja. Stečajni upravitelj Radoslav Proso predao ga je 1991. godine po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži zapisnike radničkog savjeta 1985-1990, zapisnike komisije za društveni standard, urudžbeni zapisnik 1984-1991 (2 kom.), spise po urudžbenom zapisniku 1988-1989, završne račune 1990 i kartone osobnih dohodaka 1976-1991.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Dok je gradivo bilo kod stvaratelja sređivana je prema važećim pravilima. Od dolaska u Arhiv u Splitu gradivo je registraturno sređeno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo. Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAST/AJ 14068
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica