Facebook
Naziv: Fond za gradnju trolejbusa u Splitu (fond)
Signatura: HR-DAST-347
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: FTS (hrvatski)
Razdoblje: 1955 -
Arhivske jedinica: 0.05 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj.
Odgovornost: Fond za gradnju trolejbusa u Splitu (stvaratelj) (1955.)
Povijest jedinice: Nakon likvidacije fonda, gradivo fonda je Arhivu predala Likvidacijska komisija ONOD-a, po službenoj dužnosti 1956. godine.
Način preuzimanja: akv. br. 1956/28
Sadržaj jedinice: Fond je vrlo necjelovit. Sadrži 4 bilježnice popisa poduzeća, bez godine ili primjedbe. Vjerojatno se radi o poduzećima koja su sudjelovala u financiranju fonda.
Izlučivanju: Nije se obavljalo.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilnikuo korištenju arhivskoga gradiva te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice arhiva.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAST/AJ 14073
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica