Facebook
Naziv: Škola za učenike u privredi Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1099
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ŠUP Opatija (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 111 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1946 - 1970
Arhivske jedinica: 1.15 d/m
Tehničke jedinica: 64 knj. (ubrojene su i bilježnice); 2 fasc. ; 6 svež ; 1 sv.
Odgovornost: Škola učenika u privredi Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon spajanja Škole za učenike u privredi Opatija s Ugostiteljskom i hoteljerskom školom Opatija u Školu za ugostiteljstvo i uslužne djelatnosti Opatija 1970. gradivo ŠUP-a je preseljeno u pismohranu potonje. Putem slijedništva gradivo je do 2011. bilo pohranjeno u pismohrani sadašnje Ugostiteljske škole Opatija, kada je preuzeto u DARI.
Način preuzimanja: Preuzeto u listopadu 2011. od Ugostiteljske škole Opatija (DARI - Klasa: 036-05/11-02/02).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala sačuvani su urudžbeni zapisnici općih spisa. Fond nadalje sadrži statut škole i školske pravilnike, zapisnike sjednica nastavničkog vijeća odnosno nastavničkog zbora, zapisnike sjednica školskog odbora odnosno savjeta škole i radne zajednice, školske programe i izvješća, matične knjige učenika s pripadajućim imenskim kazalom, glavne imenike za matično odjeljenje i odjeljenje Lovran, zapisnike završnih ispita, zapisnike sjednica ispitnog odbora, imenike kandidata odnosno glavne knjige završnih ispita, zapisnike završnih ispita, jednu matičnu knjigu za službenike te dva personalna kartona zaposlenika, proračunske knjige, financijske planove i završne račune te izdvojene predmete.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Dopuna: Moguća je dopuna iz sadašnje Obrtničke škole ili sadašnje Ugostiteljske škole Opatija.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen u sljedećih 12 serija: 1. Statusna dokumentacija, 2. Urudžbeni zapisnici, 3. Zapisnici sjednica školskih tijela, 4. Školski programi i izvješća, 5. Matične knjige učenika, 6. Kazalo matičnih knjiga učenika, 7. Glavni imenici, 8. Gradivo završnih ispita, 9. Matična knjiga za službenike, 10. Budžetske knjige, 11. Financijski planovi i završni računi, 12. Izdvojeni predmeti. Treća i osma serija imaju svaka po dvije podserije. Unutar serija i podserija gradivo je sređeno kronološki.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2041
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-1099/P - 1 Škola za učenike u privredi Opatija (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 140795
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica