Facebook
Naziv: Centar za stručno obrazovanje ugostiteljskih radnika Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1106
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 118 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1959 - 1970
Arhivske jedinica: 0.25 m
Tehničke jedinica: 3 kut.
Odgovornost: Centar za stručno obrazovanje ugostiteljskih radnika Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon ukidanja Centra 1971. gradivo se steklo u pismohrani Ugostiteljske i hotelijerske škole Opatija. Slijedništvom je do 2011. bilo je pohranjeno u pismohrani Ugostiteljske škole Opatija. Gradivo nije navedeno u primopredajnom zapisniku.
Način preuzimanja: Preuzeto u listopadu 2011. od Ugostiteljske škole Opatija (DARI - Klasa: 036-05/11-02/02, vidi dosje fonda HR-DARI-1097).
Sadržaj jedinice: Gradivo o osnivanju ustanove, upis u sudski registar, Statut, pravila, važniji ugovori, opća prepiska s nešto okružnica normativnog i obavijesnog karaktera i izvješća, zapisnici sjednica Upravnog odbora, zapisnici o praktičnom dijelu ispita, popisi polaznika tečajeva, dnevnici nastavnog rada, nastavni planovi i programi za: nadzornice soba, sobarice, portire, ugostiteljske kuhare, ugostiteljske slastičare te ugostiteljsko usluživanje; završni računi.
Izlučivanju: Nije vršeno službeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na pet serija: 1. Statusno gradivo i normativni akti, 2. Opći spisi, 3. Zapisnici sjednica Upravnog odbora, 4. Stručno i pedagoško gradivo, 5. Završni računi.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2041
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-1106/P - 1 Centar za stručno obrazovanje ugostiteljskih radnika Opatija (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 140811
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica