Facebook
Naziv: Obitelj Jurić (fond)
Signatura: HR-DAST-375
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: OFJ (hrvatski)
Razdoblje: 1907 - 1937
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut.
Odgovornost: Obitelj Mardešić (stvaratelj) (19. i 20. stoljeće)
Povijest jedinice: Stvaratelj arhivskoga gradiva fonda HR-DAST-375 Obitelj Jurić je obitelj Mardešić iz Komiže na otoku Visu. Ivan Jurić, dioničar u Tvornici ribljih konzervi Fratelli Mardessich, kao imatelj, gradivo je poklonio Muzeju grada Splita. Muzej je 1972. fond ustupio Državnom arhivu u Splitu i fond je evidentiran i upisan pod imenom darovatelja Ivana Jurića. Gradivo je preuzeto u Državni arhiv u Splitu 4. veljače 1972. bez zapisnika.
Način preuzimanja: Arhivski fond je upisan u Knjizi primljenog arhivskog gradiva pod rednim brojem UZ/247, na stranicama 168 i 169.
Sadržaj jedinice: Najveći dio gradiva se odnosi na stvaratelja Josipa-Bepa Mardešića, utemeljitelja i vlasnika tvornice ribljih konzervi u Komiži na Visu, kasnije predsjednika dioničkog društva.
Sadržaj fonda čine dopisi, priznanice, ovjere, ugovori, cjenici, specifikacije i osobna korespondencija.
Izlučivanju: Nije predviđeno odabiranje ni izlučivanje gradiva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; Položajni nacrt
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Arhivsko gradivo je nesređeno, nalazi se u starim arhivskim kutijama.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno člancima 18 do 28 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999 ) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; srpski ; francuski ; njemački ; talijanski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Arhivske jedinice: HR-DAST- 174: Obitelj Mardešić (Gradivo ova dva fonda je vezano jer se radi o članovima iste obitelji.)
Identifikator: HR-DAST/AJ 14102
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica