Facebook
Naziv: Petrak Josip (fond)
Signatura: HR-DARI-1121
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: RO - 57 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1900 - 1975
Arhivske jedinica: 0.15 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut. ; 1 svitak (sadrži dvije diplome)
Odgovornost: Petrak, Josip (stvaratelj) (1904.-1994.)
Povijest jedinice: Gradivo je 26. travnja 2012. DARI poklonila Silvana Cambiagio-Petrak iz Rijeke, udovica stvaratelja. Dvije diplome poklonila je naknadno 24. listopada iste godine.
Način preuzimanja: Ugovor o darovanju arhivskog gradiva (DARI, Klasa: 036-05/12-04/02).
Sadržaj jedinice: Osobni i obiteljski spisi, diplome o dodjeli zvanja inženjera i arhitekta, spisi o profesionalnoj djelatnosti i umirovljenju stvaratelja, nacrti i fotografije stvarateljevih projekata i izvedaba, kućni računi, porezni spisi.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Sređeno prema sadržajnim cjelinama i temama kako ih je odredio sam stvaratelj.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2046
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Napomena o jezicima i pismima: Prevladavaju hrvatski jezik i latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Spisi su u pravilu probušeni jer su bili pohranjeni u registratoru. Osim toga gradivo je dobro očuvano s izuzetkom nekoliko najstarijih osobnih i obiteljskih dokumenata, koji su jako mehanički oštećeni.
Identifikator: HR-DARI/AJ 142518
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica