Facebook
Naziv: Šiffer Vladimir (fond)
Signatura: HR-DARI-1122
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: RO - 58 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1932 - 1947 (Jedan nedatirani isječak iz novina nastao je nakon stvarateljeve smrti 1960.)
Arhivske jedinica: 1 cm
Tehničke jedinica: 12 kom.
Odgovornost: Šiffer, Vladimir (stvaratelj) (1884.-1960.)
Povijest jedinice: Gradivo je 3. svibnja 2012. DARI poklonila Silvana Cambiagio-Petrak iz Rijeke, sestra stvarateljeve žene, zajedno s gradivom svog suprruga Josipa Petraka (vidi fond Josip Petrak, HR-DARI-1121) .
Način preuzimanja: Ugovor o darovanju arhivskog gradiva (DARI, Klasa: 036-05/12-04/02).
Sadržaj jedinice: Svjedodžbe o službovanju i državljanstvu, fotografije stvaratelja, pismo u stihu posvećeno profesoru Jeanu Desponsu, isječci iz novina, omotnica u kojoj je gradivo bilo pohranjeno.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno kronološki.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Godina isteka o.p.: 2018
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je djelomično mehanički oštećeno, inače je dobro očuvano.
Arhivske jedinice: HR-HAZU-OPHKN- 179: Šiffer Vladimir
Napomena o dopunskim izvorima: Rukopisna ostavština se čuva u Odsjeku za povijest hrvatske književnosti HAZU u Zagrebu.
Identifikator: HR-DARI/AJ 142525
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica