Facebook
Naziv: Savez industrijalaca i trgovaca drvom Sušak (fond)
Signatura: HR-DARI-1124
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 157 (Državni arhiv u Rijeci)
Stara signatura: JU - 18, knjiga 211 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1933 - 1939
Arhivske jedinica: 2 cm
Tehničke jedinica: 1 knj.
Odgovornost: Savez industrijalaca i trgovaca drvom Sušak (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je tijekom revizije izdvojeno iz fonda Gradsko poglavarstvo Sušak (HR-DARI-23).
Način preuzimanja: Preuzeto 11. veljače 1953. od Gradskog narodnog odbora Rijeka zajedno s drugim gradivom Gradskog poglavarstva Sušak.
Sadržaj jedinice: Treća knjiga zapisnika sjednica i glavnih skupština.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od samo jedne arhivske i tehničke jedinice.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano, osim što je istrgnuta prva stranica knjige zapisnika.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 23: Gradsko poglavarstvo Sušak
Identifikator: HR-DARI/AJ 143168
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica