Facebook
Naziv: Udruženje svršenih đaka ugostiteljskih škola Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-DARI-1128
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: Udruženje svršenih đaka ugostiteljskih škola NRH (1955 - 1965) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 121 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1955 - 1965 (Vremenske odrednice su približne.)
Arhivske jedinica: 2 cm
Tehničke jedinica: 1 knj.
Odgovornost: Udruženje svršenih đaka ugostiteljskih škola Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je izdvojeno 2012. tijekom sređivanja fonda Ugostiteljska i hoteljerska škola Opatija (HR-DARI-1097).
Način preuzimanja: Preuzeto u listopadu 2011. od Ugostiteljske škole Opatija (DARI - Klasa: 036-05/11-02/02).
Sadržaj jedinice: Matična knjiga (upisnik) članova.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Zbog male količine gradiva fond nije arhivistički sređivan.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Identifikator: HR-DARI/AJ 143513
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica