Facebook
Naziv: Radničko sveučilište Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1129
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 119 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1965 - 1965
Arhivske jedinica: 8 mm
Tehničke jedinica: 2 knj.
Odgovornost: Narodno učilište. Ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je izdvojeno 2012. tijekom sređivanja fonda Ugostiteljska i hoteljerska škola Opatija (HR-DARI-1097).
Način preuzimanja: Preuzeto u listopadu 2011. od Ugostiteljske škole Opatija (DARI - Klasa: 036-05/11-02/02).
Sadržaj jedinice: Dnevnici s popisom polaznika Tečaja za kvalificirane ugostiteljske radnike Opatija šk. god. 1964/65, odjeljenja A i B.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Dopuna: Arhivski dio fonda će biti preuzet iz pismohrane stvaratelja.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Sređeno u jedinstvenoj seriji.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2036
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Narodno učilište. Ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 86: Narodni odbor grada Rijeke
HR-DARI- 328: Narodni odbor općine Stari Grad
Identifikator: HR-DARI/AJ 144170
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica