Facebook
Naziv: Javni bilježnik Velibor Panjković (fond)
Signatura: HR-DARI-1130
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Alternativni nazivi: Ured javnog bilježnika Velibora Panjkovića (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: PR - 48 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1995 - 2011
Arhivske jedinica: 58.28 d/m
Tehničke jedinica: 361 knj. ; 498 svež
Odgovornost: Ured javnog bilježnika Velibora Panjkovića (stvaratelj)
Povijest jedinice: Dana 12. prosinca 2014. gradivo je vraćeno stvaratelju
Način preuzimanja: Prvo preuzimanje je bilo 26. rujna 2007. DARI - Klasa: 036-05/07-01/02. Preuzimalo se nadalje kontinuirano po potrebi stvaratelja do raskida ugovora o depozitu 2014. godine.
Sadržaj jedinice: Imenici upisnika ovjera i potvrda, zajednički abecedni imenici, upisnici ovjerama i potvrdama OV, opći poslovni upisnici OU, spisi po općim poslovnim upisnicima OU
Izlučivanju: Odvijao se u organizaciji stvaratelja
Dopuna: Fond se kontinuirano dopunjavao gradivom iz pisarnice stvaratelja
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Odvojene su knjige od spisa. Knjige su podijeljene na serije: 1. Imenici upisnika ovjera i potvrda, 2. Zajednički abecedni imenici, 3. Upisnici ovjerama i potvrdama OV, 4. Opći poslovni upisnici OU. Unutar serija knjige su sređene kronološki. Spisi se sastoje samo od serije Spisi po općim poslovnim upisnicima OU, koji su sređeni po tekućem rastućem broju.
Dostupnost: Nedostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond je imao status depozita.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: U pismohrani stvaratelja
Identifikator: HR-DARI/AJ 144377
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica