Facebook
Naziv: Registar i indeks narodnih dobara (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-652-2-3
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1945 - 1946
Tehničke jedinica: 2 knj.
Sadržaj jedinice: Registar i indeks narodnih dobara su pomoćne knjige koje omogućuju lakše snalaženje u matičnim knjigama i dosjeima konfiscirane i sekvestrirane imovine. Vođeni su prema imenima osoba čija imovina je bila u postupku konfiskacije ili sekvestracije. Uz ime osobe donose podatak o matičnoj knjizi u koju je predmet upisa, stranici knjige i broju upisa, te broj fascikla i uloška u kojem je predmet odložen. Danas su u Arhivu svi predmeti složeni u jedinstvenom abecednom nizu i poimenično popisani.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 145546