Facebook
Naziv: Građevinska sekcija Sušak (fond)
Signatura: HR-DARI-1132
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Usporedni nazivi: Građevinska sekcija Ministarstva građevina u Sušaku (1947 - 1948) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU-284 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1947 - 1948
Arhivske jedinica: 0.03 d/m
Tehničke jedinica: 1 list (Spis je umetnut u knjigu.); 2 knj.
Odgovornost: Građevinska sekcija Ministarstva građevina u Sušaku (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon rasformiranja stvaratelja krajem 1947. odnosno u siječnju 1948. godine dokumentaciju Općeg i Računovodstvenog odsjeka preuzeo je Kotarski narodni odbor Sušak, gradivo Odsjeka za naselja preuzelo je Građevno poduzeće Kvarner dok je gradivo Odsjeka za puteve i mostove preuzelo Ministarstvo lokalnog saobraćaja. Državni arhiv u Rijeci preuzeo je gradivo u okviru gradiva Kotarskog narodnog odbora Sušak 1993. od Općine Rijeka, Službe za kadrovske i opće poslove. Sređivanjem fonda Kotarski narodni odbor Sušak 2012. godine dokumentacija je izdvojena i formiran je poseban fond. Očevidnik navjera Građevinskog odjela Okružnog NO-a primorsko-goranskog je bio krivo prepoznat u gradivu Kotarskog NO-a Opatija te je iz njega izdvojen i pripojen preostalom gradivu fonda.
Način preuzimanja: 1993/238
Sadržaj jedinice: 1. Urudžbeni zapisnik za razdoblje 1947. (VI.-XII.) br. 1-2750; 1948. (I.) br. 1-49.
2. Popis arhiva bivšeg Okružnog narodnog odbora primorsko-goranskog i Građevinske sekcije u Sušaku koja se predaje Kotarskom narodnom odboru Sušak, 9.1.1948. 3. Očevidnik navjera Građevinskog odjela Okružnog narodnog odbora primorsko-goranskog (1946., 1947.), gradivo koje je preuzela novoosnovana Građevinska sekcija - dio knjige se odnosi na prednika, upravnog tijela srodne nadležnosti (1942.-1944.)
Vrste medija: Papir
Vrste građe: 2 knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DARI/AJ 145673
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica