Facebook
Naziv: Državna muška narodna škola Ivana Mažuranića u Sušaku (fond)
Signatura: HR-DARI-1135
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 121 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1900 - 1947
Arhivske jedinica: 0.37 d/m
Tehničke jedinica: 11 knj. ; 1 svež
Odgovornost: Državna muška narodna škola Ivana Mažuranića u Sušaku (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je slijedništvom dospjelo u pismohranu jedne od sušačkih pučkih škola, u zgradu sadašnje Građevinske i poljoprivredno-tehničke škole u Rijeci (Sušak). Od tamo je 1947. preseljeno u tada novouređenu zgradu OŠ Pećine, a u DARI je od OŠ Pećine preuzeto u kolovozu 2012.
Način preuzimanja: DARI, klasa: 036-05/12-02/02.
Sadržaj jedinice: Glavni imenik škole (matica učenika), popisi školskih sposobnjaka, statistike učenika, ispitna izvješća, zapisnici nastavničkog vijeća odnosno učiteljskog zbora, poslovni zapisnik, blagajnička knjiga.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je uglavnom nesređeno. Samo je signirano oznakom fonda, fizički odvojeno od drugih fondova te sumarno zabilježen njegov sadržaj.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2041
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, samo je mjestimično mehanički oštećeno, a neke knjige imaju oštećen uvez
Opća napomena: Zbog nemogućnosti fizičkog razdvanja tehničkih jedinca dio gradiva je pohranjen u fondovima HR-DARI-1134 i 1138.
Identifikator: HR-DARI/AJ 146016
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica