Facebook
Naziv: Viša djevojačka škola u Sušaku (fond)
Signatura: HR-DARI-1137
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 123 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1899 - 1933 (Nema gradiva za razdoblja 1901-1912 i 1921-1930.)
Arhivske jedinica: 3 cm
Tehničke jedinica: 3 knj.
Odgovornost: Viša djevojačka škola u Sušaku (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je slijedništvom dospjelo u pismohranu jedne od sušačkih pučkih škola, u zgradu sadašnje Građevinske i poljoprivredno-tehničke škole u Rijeci (Sušak). Od tamo je 1947. preseljeno u tada novouređenu zgradu OŠ Pećine, a u DARI je od OŠ Pećine preuzeto u kolovozu 2012.
Način preuzimanja: DARI, klasa: 036-05/12-02/02.
Sadržaj jedinice: Glavni imenik nižih razreda 1899-1900, dostavna knjiga pošte 1913-1920 i prozivnik 1932-1933.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Dopuna: Gradivo iz pismohrane Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je uglavnom nesređeno. Samo je signirano oznakom fonda, fizički odvojeno od drugih fondova te sumarno zabilježen njegov sadržaj.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2027
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, oštećeni su samo uvezi knjiga.
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Najveći dio fonda se nalazi u pismohrani Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 80: Zemaljska vlada. Odjel za bogoštovlje i nastavu
HR-HDA- 137: Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju
HR-HDA- 138: Primorsko-krajiška oblast
HR-HDA- 147: Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje
Identifikator: HR-DARI/AJ 146031
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica