Facebook
Naziv: Osnovna škola Kostrena Sveta Barbara (fond)
Signatura: HR-DARI-1142
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Usporedni nazivi: Scuola elementare Costrena Santa Barbara (1942 - 1943) (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 128 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1942 - 1943
Arhivske jedinica: 3 cm
Tehničke jedinica: 2 knj.
Odgovornost: Osnovna škola Kostrena Sveta Barbara (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo se nakon prestanka djelovanja stvaratelja steklo kod slijednika, hrvatske OŠ Kostrena Sveta Barbara, a u pismohranu OŠ Pećine je stiglo nakon 1958., kada je OŠ Kostrena Sveta Barbara postala područna škola OŠ Pećine. U kolovozu 2012. gradivo je preuzeto iz OŠ Pećine u DARI.
Način preuzimanja: DARI, klasa: 036-05/12-02/02
Sadržaj jedinice: Dnevnici s imenikom učenika (giornale di classe)
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Dopuna: Moguća je dopuna iz OŠ Kostrena
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je samo odvojeno od drugih fondova, signirano oznakom fonda te je sumarno zabilježen njegov sadržaj.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2037
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Arhivske jedinice: HR-DARI- 8: Riječka prefektura
HR-DARI- 44: Školsko nadzorništvo Kvarnerske pokrajine
HR-DARI- 543: Općina Sušak
HR-DARI- 1145: Didaktičko ravnateljstvo Sušak
Identifikator: HR-DARI/AJ 146116
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica