Facebook
Naziv: Općinski odbor Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske Krk (fond)
Signatura: HR-DARI-1146
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 122 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1965 - 1985
Arhivske jedinica: 1.50 d/m
Tehničke jedinica: 1 amb. kut. ; 25 svež
Odgovornost: SUBNOR Hrvatske. Općinski odbor Krk (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo se slijedništvom steklo u pismohrani Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka u gradu Krku. Spomenuta udruga je gradivo u rujnu 2012. poklonila Državnom arhivu u Rijeci.
Način preuzimanja: DARI, Klasa: 036-05/12-04/03.
Sadržaj jedinice: Opći spisi, materijali i zapisnici godišnjih konferencija, molbe i rješenja za naknadno priznanje posebnog staža, materijali za redovnu izbornu skupštinu SUBNOR-a 3.12.1977. godine, spisi o prikupljenim financijskim sredstvima za gradnju spomen doma boraca NOR-a Jugoslavije u Kumrovcu, izdvojeni predmeti pod nazivom: Dobrinj kasa, razni spisi i dopisi, plava koverta na ime Crvić Anton, popisi uplata za kolektivno osiguranje članova SUBNOR Dobrinj, UBNOR Dobrinj - Crvić Anton, Croatia osiguranje (smrtovnice).
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Dopuna: Moguće su dopune iz Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je osnovno sređeno prema redosljedu navedenom u primopredajnom popisu.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Identifikator: HR-DARI/AJ 146333
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica