Facebook
Naziv: Društveni pravobranilac samoupravljanja općine Vrbovec (fond)
Signatura: HR-DABJ-371
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: Dprsa Vr (hrvatski)
Razdoblje: 1980 - 1990
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 6 knj.
Odgovornost: Društveni pravobranilac samoupravljanja Vrbovec (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhivski fond je preuzet dana 13.02.1991. godine od strane Društvenog pravobranioca samoupravljanja općine Vrbovec, knjiga akvizicije III. redni broj 436.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži isključivo registraturna pomagala različitih provenijencija.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-371/SI - 1 Društveni pravobranilac samoupravljanja općine Vrbovec (sumarni inventar)
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 3)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 1469
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica