Facebook Slike
Naziv: Narodno vijeće poziva mjesne odbore da pruže svaku pomoć izaslaniku Slavku Brkiću pri utovaru hrane za pasivne krajeve (komad)
Signatura: HR-HDA-124-4-1-45
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 72
Razdoblje: 28.10.1918 - 28.10.1918
Sadržaj jedinice: Narodno vijeće SHS poziva mjesne odbore Narodnog vijeća da pružaju svaku pomoć izaslaniku Narodnog vijeća Slavku Brčiću, koji ima zadatak da osigura nesmetano tovarenje hrane, kao i kretanje, tzv. prehrambenih Ceres vlakova koji prevoze hranu u pasivne krajeve Hrvatske.
Identifikator: HR-HDA/AJ 148155