Facebook Slike
Naziv: Dragutin Lončarić, stavlja se na raspolaganje (komad)
Signatura: HR-HDA-124-4-1-58
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 95
Razdoblje: 29.10.1918 - 29.10.1918
Sadržaj jedinice: Dragutin Lončarić, mehaničar iz Zagreba, stavlja se na raspolaganje Narodnom vijeću.
Identifikator: HR-HDA/AJ 148172