Facebook
Naziv: Tvornica keksa i vafla "Koestlin" Bjelovar (fond)
Signatura: HR-DABJ-386
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: Koetvokeva Bj (hrvatski)
Razdoblje: 1953 - 1976
Arhivske jedinica: 4.70 d/m
Tehničke jedinica: 18 knj. ; 24 kut.
Odgovornost: Koestlin-tvornica keksa i vafla (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhivski fond je predan od strane "Koestlin" tvornice keksa i vafla 22.01.1992. Podaci o preuzimanju nalaze se u knjizi akvizicije III. pod rednim brojem 447. Naknadno preuzimanje izvršeno je 23.04.1993. što je vidljivo u knjizi akvizicije III. pod rednim brojem 463.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži seriju obavijesnih pomagala i seriju spisa. Seriju obavijesnih pomagala sačinjavaju urudžbeni zapisnici, kazala, glavne financijske knjige i knjige osnovnih sredstava. U seriji spisa nalaze se opći spisi, zapisnici sjednica upravnih organa i tijela poduzeća, projektna dokumentacija i financijska dokumentacija.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-386/SI - 1 "Koestlin" tvornica keksa i vafla Bjelovar (sumarni inventar)
DABJ-386/SI - 2 Radna organizacija "Koestlin" tvornica keksa i vafla Bjelovar (sumarni inventar)
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 2); Urudžbeni zapisnik (kom. 2)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 1484
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica