Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Mađarevo (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-694
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: MNOMađ (hrvatski)
Razdoblje: 1946 - 1952 (U fondu nema građe iz 1947. godine.)
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 8 knj. ; 3 kut.
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Mađarevo (stvaratelj)
Povijest jedinice: Ukinućem MNO Mađarevo gradivo je 1952. preuzeo novoosnovani NOO Novi Marof. Gradivo je 1968. u Državni arhiv u Varaždinu predala Skupština općine Novi Marof koja je naslijedila arhivu NOO-a Novi Marof. Gradivo je najprije smješteno u ASC Krapina. 1991. preseljeno je u Arhiv u Varaždinu. U Arhivu je izrađen privremeni inventarni popis i povijesna bilješka o stvaratelju.
Način preuzimanja: Podaci o preuzimanju upisani su pod brojem 281-11 knjige primljene građe i pod brojem 06-37/27-68 urudžbenog zapisnika od 25. listopada 1968.
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od registraturnih pomagala, spisa matičara i biračkog popisa s abecednim imenicima. Spisi matičara obuhvaćaju izvještaje o mijeni žiteljstva, statističke podatke o prirastu stanovništva i stopi smrtnosti i u najvećoj mjeri molbe za izvode iz matičkih knjiga. Birački popisi sadrže podatke o mjestu i datumu rođenja, zanimanju, pismenosti, adresi, narodnosti i državljanstvu osoba s pravom glasa na području MNO-a. Osim navedenog u fondu se nalazi i knjiga prolaznika na području MNO-a Mađarevo koja sadrži podatke o vremenu prijave i odjave prolaznika kroz Mađarevo i razlog njegovog boravka.
Izlučivanju: Odabiranje i izlučivanje nije vršeno. Dio gradiva čuva se trajno. Rokovi čuvanja ostalog gradiva određeni su Pravilnikom o vrednovanju, postupku odabiranja i izlučivanja gradiva (NN 90/2002).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je registraturno sređeno. Matični spisi odlagani su prema brojevima pripadajućeg urudžbenog zapisnika.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAVŽ- 35: Narodni odbor kotara Varaždin
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14840
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica