Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Presečno (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-699
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: MNOPre (hrvatski)
Razdoblje: 1949 - 1952
Arhivske jedinica: 0.02 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj.
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Presečno (stvaratelj)
Povijest jedinice: Ukinućem MNO Presečno gradivo je 1952. preuzeo novoosnovani NOO Novi Marof. Gradivo je 1968. u Državni arhiv u Varaždinu predala Skupština općine Novi Marof koja je naslijedila arhivu NOO-a Novi Marof. Gradivo je najprije smješteno u ASC Krapina. 1991. preseljeno je u Arhiv u Varaždinu. U Arhivu je izrađen privremeni inventarni popis i povijesna bilješka o stvaratelju.
Način preuzimanja: Podaci o preuzimanju upisani su pod brojem 281-10 knjige primljene građe i pod brojem 06-37/27-68 urudžbenog zapisnika od 25. listopada 1968.
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji isključivo od jednog abecednog imenika biračkog popisa.
Izlučivanju: Odabiranje i izlučivanje nije vršeno. Rokovi čuvanja ostalog gradiva određeni su Pravilnikom o vrednovanju, postupku odabiranja i izlučivanja gradiva (NN 90/2002).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAVŽ- 35: Narodni odbor kotara Varaždin
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14841
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica