Facebook
Naziv: Kotarsko šumsko poduzeće "Kalnik" (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-788
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: KŠPKL (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1952
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 svež
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od malog broja spisa nastalih djelovanjem Kotarskog šumskog poduzeća „Kalnik“. Sačuvana je samo financijska dokumentacija kao što su platne liste za 1950, bilance i blagajnički izvještaji za razdoblje 1950-1951 i kartice financijskog knjigovodstva za razdoblje 1951-1952.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Spisi su u registraturi stvaratelja odloženi kronološki. U Arhivu je zadržan registraturni sistem.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14867
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica