Facebook
Naziv: Poduzeće za proizvodnju tekstilne konfekcije "Thorton" (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-796
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: TV (hrvatski)
Razdoblje: 1991 - 1994
Arhivske jedinica: 1.30 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 4 kut. ; 11 reg.
Sadržaj jedinice: Najvažnije informacije o radu stvaratelja nalaze se u dokumentaciji o registraciji i likvidaciji poduzeća, statutu i pravilnicima. Najveći dio gradiva čine dosjei radnika i platne liste. Ostatak gradiva čini građevinska dokumentacija, razna pošta, ugovori o izvozu robe i glavna financijska knjiga.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Spisi su u registraturi stvaratelja odlagani prema sadržaju u nekoliko zasebnih serija. Unutar serija primjenjivan je uglavnom kronološki slijed. U Arhivu je zadržan registraturni sistem. Načinjen je privremeni popis gradiva.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14869
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica