Facebook
Naziv: Zanatska komora kotara Ludbreg (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-1040
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: ZKL (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1962
Arhivske jedinica: 4.50 d/m
Tehničke jedinica: 21 knj. ; 15 svež
Odgovornost: Zanatska komora. Kotar Ludbreg (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od knjiga i spisa nastalih djelatnošću Zanatske komotre kotara Ludbreg i Zanatske komotre kotara Varaždin-Povjereništa Ludbreg. Od knjiga su sačuvani urudžbeni zapisnici Komore za razdoblje 1950-1962, evidencija uplate članarina, registri radnji, učenika u privredi i ugovora o učenju. Važne informacije o radu stvaratelja nalaze se u zapisnicima sjednica upravnog odbora i skupštine Kotarske zanatske komore Ludbreg, odbora ispostave i povjereništva Ludbreg i skupštine Zanatske komotre kotara Varaždin. Od spisa su uglavnom sačuvani opći spisi s dokumentacijom o djelovanju Komore i korespondencijom, spisi o polaganju majstorskih ispita, ugovori o učenju, dosjei zanatskih radnji s osnovnim podacima o vrsti djelatnosti, početku i prestanku djelovanja radnje, statistički podaci, tarifni pravilnici i sl. Ostatak gradiva čini financijska dokumentacija kao što su rješenja o poreznom zaduženju zanatlija, polugodišnje bilance, završna bilanca postolarske zadruge Rasinje-Ludbreg, zajmovi, platni iskazi i sl.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Većina spisa je u skladu s registraturnim sistemom stvaratelja odlagana prema tekućem broju urudžbenog zapisnika u opće spise. Ostali spisi uglavnom slijede kronološki slijed. U Arhivu je zadržan registraturni sistem stvaratelja.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14974
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica