Facebook
Naziv: Trgovinska komora kotara Varaždin (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-1041
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: TKKV (hrvatski)
Razdoblje: 1958 - 1962
Arhivske jedinica: 2.50 d/m
Tehničke jedinica: 6 knj. ; 16 svež
Odgovornost: Trgovinska komora. Kotar Varaždin (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji do spisa i knjiga nastalih djelatnošću Trgovinske komore za kotar Varaždin u razdoblju od 1958. do 1962. Spise Komore čine uglavnom opći spisi s raznom korespondencijom (uglavnom s Trgovinskom komorom NR Hrvatske), izvještajima o učenicima u privredi, izvještajima o stanju trgovine, rješenjima o visini cijena i raznom dokumentacijom o poslovanju komore. Važne informacije pohranjene su u zapisnicima stalnog Odbora za školovanje kadrova u trgovini i izvještaju o radu za 1959/60. Pored navedenog gradivo fonda čine i registri uvjerenja i izdanih svjedodžbi za radnike u trgovini, podaci o zaposlenom osoblju, dokumentacija o tečajevima, zapisnici o polaganju ispita, spisi o kontroli cijena, te financijska dokumentacija s bilancama, pregledima prihoda i rashoda i platnim listama.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Većina spisa je u skladu s registraturnim sistemom stvaratelja odlagana prema tekućem broju urudžbenog zapisnika u opće spise. U Arhivu je zadržan registraturni sistem stvaratelja. Načinjen je privremeni popis gradiva.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14975
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica