Facebook
Naziv: Poljoprivredno-šumarska komora kotara Varaždin (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-1043
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: PŠKKV (hrvatski)
Razdoblje: 1959 - 1962
Arhivske jedinica: 2.50 d/m
Tehničke jedinica: 16 svež
Sadržaj jedinice: Fond se uglavnom sastoji do spisa nastalih djelatnošću Poljoprivredno-šumarske komore Varaždin u razdoblju od 1960. do 1962. i u manjoj mjeri od spisa nastalih djelatnošću Saveza klubova naprednih poljoprivrednih zadrugara, Kotarskog odbora mladih zadrugara i Kotarske komisije za poljoprivredno natjecanje u razdoblju od 1957. do 1960. Spise Komore čine Opći spisi s raznom korespondencijom, zapisnicima sastanaka poljoprivrednih zadruga, planovima proizvodnje, rješenjima i materijalom skupštine, molbama za prijem članova i dr. Velik dio spisa odnosi se na investicione programe poljoprivrednih zadruga kao što su izgradnja ili dogradnja staja, nadstrešnica za tov stoke, skladišta i sl. Pored navedenog sačuvani su i završni izvještaji o sjetvi, podaci o poljoprivrednim zemljištima, analize poslovanja i u manjoj mjeri financijska dokumentacija uključujući platne liste i bilance.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Većina spisa je u skladu s registraturnim sistemom stvaratelja odlagana prema tekućem broju urudžbenog zapisnika u opće spise. Investicioni programi odvojeni su u zasebne registratore za svaku poljoprivrednu zadrugu pojedinačno. U Arhivu je zadržan registraturni sistem stvaratelja. Načinjen je privremeni popis gradiva.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14977
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica