Facebook
Naziv: Seljačka radna zadruga "Novak Pavao" Luka Komarnica (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-1058
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: SRZNPLK (hrvatski)
Razdoblje: 1949 - 1953
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 9 knj. ; 1 svež
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od spisa i knjiga nastalih djelatnošću SRZ-a „Novak Pavao“ Luka Komarnica u razdoblju 1949-1953. Najvažnije informacije o radu stvaratelja nalaze se u knjizi zapisnika skupštine i upravnog odbora zadruge. Osim navedene sačuvane su i knjige zemljišnih udjela i potraživanja članova za unijeto zemljište i zasade, potraživanja članova za unijeti inventar i proizvode, knjige obračuna, osnovnih sredstava proizvodnje, razgraničenja, proizvoda i materijala, stočnog podmlatka i stoke na hrani i knjiga članova.
Spisi poslovanja zadruge sadrže raznu korespondenciju, poglavito s NOK Ludbreg i Kotarskim savezom poljoprivrednih zadruga, rješenja molbi o istupu iz zadruge, izvještaje o radu zadruge, financijsku dokumentaciju i sl.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je u registraturi stvaratelja odvojeno u male serije koje slijede kronološki niz. U Arhivu je zadržan registraturni sistem. Izrađen je privremeni popis gradiva.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14984
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica