Facebook
Naziv: Tehnološko ekonomski zavod Varaždin (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-1091
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: TEZV (hrvatski)
Razdoblje: 1956 - 1960 (Unutar fonda nalazi se i gradivo iz 1956. nastalo djelovanjem Biroa za unapređenje građevinske industrije NOO-a Varaždin.)
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 3 reg. ; 4 kut.
Odgovornost: Tehnološko ekonomski zavod (Varaždin) (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Fonda sadrži investicijske programe, projekte i dokumentaciju nabave za privredna poduzeća koja su djelovala na području općine Varaždin 1958. i 1959. godine. Investicijski programi su koristan izvor informacija o privrednim poduzećima jer sadrže opće podatke o poduzećima za koje je Zavod izrađivao planove. Osim navedenog fond sadrži platne liste zaposlenog osoblja, završni račun poduzeća, Ugovor o osnivanju poslovnog udruženja „Standard“ (Zavod je bio član Udruženja) i opće spise, uglavnom sastavljenje od korespondencije s naručiteljima planova. Unutar fonda nalaze se i opći spisi iz 1956. nastali djelovanjem Biroa za unapređenje građevinske industrije NOO-a Varaždin.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Spisi su u registraturi stvaratelja odlagani prema sadržaju u nekoliko zasebnih serija. Unutar serija primjenjivan je uglavnom kronološki slijed, dok su opći spisi sređeni prema broju urudžbenog zapisnika. U Arhivu je zadržan registraturni sistem. Investicijskim programima pridodani su redni brojevi. Načinjen je privremeni popis gradiva.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999), te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14994
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica