Facebook
Naziv: Narodni odbor općine Ivankovo (fond)
Signatura: HR-DAVU-SCVK-57
Imatelj: Arhivski sabirni centar u Vinkovcima
Skraćeni nazivi: NOO Ivankovo (hrvatski)
Razdoblje: 1952 - 1962
Arhivske jedinica: 2.50 d/m
Tehničke jedinica: 23 knj. ; 15 kut.
Odgovornost: Narodni odbor općine Ivankovo (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo ovoga fonda došlo je u Arhivski sabrini centar početkom devedestih godina kad je preuzimano gradivo iz pismohrane tadašnje Skupštine općine Vinkovci iz podruma Ekonomske škole. U tom gradivu nalazilo se desetak različitih fondova i dijelova fondova. Ukidanjem seoskih općina početkom šezdesetih godina XX. stoljeća to je gradivo prenijeto iz Ivankova (kao i gradivo ostalih seoskih općina) u školski podrum. Gradivo nije u cijelosti sačuvano, ali je, uz općine Otok i Drenovci, najsačuvaniji fond jedne seoske općine od 1945. godine.
Sadržaj jedinice: Gradivo je sačuvano parcijalno, ali se iz sačuvanoga gradiva mogu rekonstruirati prilike u selu i selima koje su potpadale pod općinu Ivankovo (St. Mikanovci, N. Mikanovci, Vođinci, Vrbica, Đurđanci, a poslije 1960. godine Prkovci, Retkovci, Brođanci i naselje Soljak) u vremenu dok je postojala lokalna uprava.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Vukovaru.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Vukovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAVU-SCVK-57/SI - 1 Narodni odbor općine Ivankovo (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DAVU-SCVK/AJ 15018
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica