Facebook
Naziv: Općina Zadar. Knez Zadra (fond)
Signatura: HR-DAZD-20
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: KZ (hrvatski)
Alternativni nazivi: Commune civitatis et districtus Iadrae. Comes communis Iadrae (latinski)
Conti Veneti (talijanski)
Razdoblje: 1518 - 1797
Arhivske jedinica: 14 d/m
Tehničke jedinica: 138 knj. (papir)
Odgovornost: Zadarski knez (stvaratelj) (1410-1797)
Povijest jedinice: Veliko vijeće Mletačke Republike prvoga zadarskoga kneza imenovalo je 1410. godine. Mandat mu je trajao dvije godine i imao je velike ovlasti pogotovo u sudstvu. Spisi ovoga fonda smješteni su Arhiv nakon pada Republike, odnosno u vremenu prve austrijske uprave.
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od spisa knezova, oporuka kancelarije zadarskih knezova, registra dražbi fiskalnih prihoda grada Zadra i Nina te registra dukala upućenih zadarskim knezovima i kapetanima. Spisi sadrže podatke o civilnim i kaznenim parnicama, zakupima, javnim dražbama, opremama galija, apelaciji, javnoj rasvjeti, zanatstvu, arhivima, starinama, propisima o nošenju oružja, opskrbi grada namirnicama i vodom, izvozu robe, o prodaji mesa, o ribolovu, kleru i crkvi, krijumčarenju, bratovštinama, taksama i desetinama, o lazaretima, bilježništvu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi knezova: Pietro Marcello (1518-1521); Francesco Arimondo (1521-1523); Antonio Contarini (1528-1531); Antonio Civran (1551-1553); Francesco Nani (1553-1555); Antonio Michiel (1556); Paolo Gritti (1567-1568); Ettore Tron (1569-1571); Bartolomeo Paruto (1579-1580); Cristoforo Canal (1592-1594); Filippo Bon (1594-1596); Andrea Valier (1603-1605); Antonio Bragadin, Domenico Tiepolo (1605-1606); Bartolomeo Loredan, Tomasso Contarini (1610, 1628-1629, 1632-1633); Lorenzo Surian (1614-1615); Giovanni Battista Benzon (1641-1642); Bertuzzi Civran (1642-1643); Alessandro Diedo (1646-1648); Bertucci Dandolo (1652-1653); Antonio Alvise Marcello (1653-1655); Girolamo Loredan (1656-1657); Antonio Zen (1658-1660); Ottavio Labia (1660-1662); Duodo, Farsetti, Soderini, Dona', Catergi, Balbi, Grimani (1672-1690); Giovanni Andrea Querini (1691-1692); Paolo Vitturi (1695-1696); Michelle Vizzamano (1697-1699); Francesco Semitecolo (1701-1704); Alessandro Bon (1705-1708); Francesco Semitecolo (1711-1713); Giovanni Balbi (1713-1715); Giovanni Pasqualigo (1715-1717); Andrea Gritti (1717-1719); Andrea Pasqualigo (1719-1721); Bonaventura Diedo (1721-1723); Marco da Riva (1723-1725); Anzolo Barbaro (1725-1727); Antonio Marini (1730-1732); Bartolo Trevisan (1732-1734); Paolo Querini (1734-1736); Giovanni Antonio Foscarini (1736-1737); Bernardo Soderini (1738-1740); Antonio Barbaro (1740-1742); Zorzi Bembo (1744-1746); Giuseppe Barbaro (1746-1748); Zanantonio Corner (1748-1750); Manuele Michele Venier (1750-1752); Pietro Soranzo (1752-1754); Lodovico Morosini (1754-1756); Antonio Barbaro (1756-1758); Alberto Donado (1758-1760); Marco Minio (1760-1762); Zuanne Moro (1762-1764); Cristoforo Boldu (1764-1766); Ottaviano Valier (1766-1768); Zan Gottardo Catti (1768-1770); Michele Ninotto (1770-1772); Marco Balbi (1772-1774); Zorzi Marin (1774-1776); Zanmaria Bembo (1776-1778); Zan Battista Corner(1778-1780); Zorzi Loredan (1780-1782); Antonio Cicogna (1782-1784); Angelo Maria Orio (1784-1786); Girolamo Soranzo (1786-1788); Luca Andrea Corner (1788-1790); Girolamo Bragadin (1790-1792); Lio Bembo (1792-1794); Ottavio Maria Zorzi (1794-1796); Marco Balbi (1796-1797). Oporuke (1318-1797); Registar dražbi fiskalnih prihoda grada Zadra i Nina (1591-1637); Registar dukala (1430-1500).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema članku 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) gradivo je dostupno na korištenje.
Jezici: talijanski - mletački idiom ; hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZD-20/P - 1 Zadarski knez (popis)
DAZD-20/V - 2 Spisi zadarskih knezova (Atti dei conti di Zara) (vodič)
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15127
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica