Facebook
Naziv: Instalaterska radna organizacija "Metal" Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1157
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 161 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1949 - 1992
Arhivske jedinica: 6 d/m
Tehničke jedinica: 137 kut. ; 2 amb. kut. ; 16 knj.
Odgovornost: Instalaterska radna organizacija "Metal" Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća "Metal" Opatija 1992. godine, registraturno gradivo je preuzeo njezin slijednik, privatna tvrtka "Metal" d.o.o. Opatija.
Način preuzimanja: Preuzeto 27. prosinca 2012. od trgovačkog društva Metal Opatija d.o.o. (DAR: Klasa 036-05/12-01/09).
Sadržaj jedinice: Platne liste, personalni dosjei otišlih radnika, matične knjige radnika i pripadajuće pomoćne knjige, kartoni OD i M 4 obrasci, RSM obrasci, završni računi, dokumenti mirovina.
Izlučivanju: Nije poznato da li je vršeno izlučivanje.
Dopuna: Moguće su dopune iz pismohrane slijednika, Metal d.o.o. Opatija u stečaju.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno u sljedećih pet serija zajedno s gradivom slijednika, tvrtkom Metal d.o.o. Opatija: 1. Platne liste, 2. Personalni dosjei, 3. Matične knjige i evidencije, 4. Kartoni OD i obrasci M4, 5. Uprava i financije. Unutar serija gradivo je sređeno kronološki odnosno po sadržajnim cjelinama.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2063
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1157/P - 1 Popis arhivskog gradiva za predaju Državnom arhivu u Rijeci (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 89: Narodni odbor gradske općine Opatija
HR-DARI- 322: Gradski narodni odbor Opatija
HR-DARI- 331: Skupština općine Opatija
HR-DARI- 1158: Metal d.o.o. Opatija
Opća napomena: Podaci o količini gradiva su približni.
Identifikator: HR-DARI/AJ 152940
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica