Facebook
Naziv: Metal d.o.o. Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1158
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Alternativni nazivi: Društvo s ograničenom odgovornošću Metal Opatija (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 162 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1992 - 2011
Arhivske jedinica: 10 d/m
Tehničke jedinica: 238 kut. ; 16 amb. kut. ; 6 knj. ; 8 CD
Odgovornost: Metal d.o.o. Opatija (stvaratelj)
Način preuzimanja: Preuzeto 27. prosinca 2012. od trgovačkog društva Metal Opatija d.o.o. (DAR: Klasa 036-05/12-01/09).
Sadržaj jedinice: Platne liste, personalni dosjei, kartoni OD i M 4 obrasci, RSM obrasci, završni računi, gradivo Skupštine dioničara, gradivo o udjelima u poduzeću, zapisnici Nadzornog odbora, statusna dokumentacija, gradivo o pretvorbi, radni nalozi, statistike, ugovori o djelu, posebne kadrovske evidencije - vojska, gradivo o invalidima rada i invalidima Domovinskog rata, zapisnici revizija HZMO i HZZO, elaborat o izračunu vrijednosti zemljišta u Jurdanima, digitalni zapisi.
Izlučivanju: Nije poznato da li je u registraturi vršeno izlučivanje
Dopuna: Moguće su dopune iz pismohrane stečajnog upravitelja.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno u sljedećih pet serija zajedno s gradivom prednika, Instalaterskom radnom organizacijom "Metal" Opatija (fond HR-DARI-1157): 1. Platne liste, 2. Personalni dosjei, 3. Matične knjige i evidencije, 4. Kartoni OD i obrasci M4, 5. Uprava i financije. Unutar serija gradivo je sređeno kronološki odnosno po sadržajnim cjelinama.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2082
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-1157/P - 1 Popis arhivskog gradiva za predaju Državnom arhivu u Rijeci (popis)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: U pismohrani stečajnog upravitelja.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 1157: Instalaterska radna organizacija "Metal" Opatija
Opća napomena: Podaci o količini su približni.
Identifikator: HR-DARI/AJ 152941
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica