Facebook
Naziv: Zapisnici središnjih tijela (serija)
Signatura: HR-DAVŽ-28-1
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1945 - 1955
Tehničke jedinica: 10 knj.
Sadržaj jedinice: Serija sadrži zapisnike Kotarske narodne skupštine odnosno Kotarskog narodnog odbora za razdoblje od 1945/1953 te Izvršnog odbora NOK-a od 1945. do 1947. godine. Zapisnici sjednica Kotarskog vijeća, Vijeća proizvođača i Zapisnici zajedničkih sjednica obaju ovih vijeća postoje za razdoblje od 1954. do 1955. Uz zapisnike sjednica postoje i pomoćne knjige za pregled sjenica Kotarskog narodnog odbora i Izvršnog odbora NOK-a Ivanec, kao i za sjednice MNO-a s područja kotara.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Knjige zapisnika su točno evidentirane i označene, posebno postoje knjige zapisnika NOK-a Ivanec, posebno knjige zapisnika Izvršnog odbora, a posebno knjige zapisnika Kotarskog vijeća, Vijeća proizvođača i Zapisnici zajedničkih sjednica. Iznimku čini knjiga Zapisnici sjednice Izvršnog odbora NOK-a 1945-1947 u koju je upisan i zapisnik prve poslijeratne sjednice Narodne skupštine kotara Ivanec. Upisi u knjigama slijede kronološkim redom.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 153356