Facebook
Naziv: Privredni poslovi (serija)
Signatura: HR-DAVŽ-28-4
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1945 - 1955
Tehničke jedinica: 25 knj. ; 22 svež
Sadržaj jedinice: Serija sadrži spise i pomoćne knjige Planske komisije, Društvene planove, zatim spise, pomoćne evidencije i registraturne knjige Povjereništva poljoprivrede, Povjereništva za državne nabavke, Odjela trgovine i opskrbe, Odjela zadrugarstva te Komunalnog i građevinskog odjela.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 153359