Facebook
Naziv: Prosvjeta i kultura (serija)
Signatura: HR-DAVŽ-28-8
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1951 - 1955
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 1 svež
Sadržaj jedinice: Serija sadrži zapisnike sjednica i urudžbeni zapisnik Savjeta za prosvjetu i kulturu te zapisnike o pregledu škola i druge podatke o školama.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 153522
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica