Facebook
Naziv: Matični ured Ivanec (podfond)
Signatura: HR-DAVŽ-28-9
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1946 - 1957
Tehničke jedinica: 10 knj.
Sadržaj jedinice: Podfond sadrži urudžbene zapisnike i kazala spisa Matičnog ureda, urudžbeni zapisnik i registar izdanih svjedodžbi o državljanstvu te evidencije o sklapanju braka.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 153523
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica