Facebook
Naziv: Učiteljska škola Imotski-Knin (fond)
Signatura: HR-DAZD-245
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: UŠ Kn (hrvatski)
Razdoblje: 1946 - 1951
Arhivske jedinica: 1.20 d/m
Tehničke jedinica: 37 knj. (papir); 5 kut. (papir)
Odgovornost: Učiteljska škola Imotski-Knin (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je preuzet od Narodnog odbora općine Knin zajedno sa spisima Kotarskog narodnog odbora Knin dana 20. prosinca 1963. br. 82/1963. Druga primopredaja bila je 12. ožujka 2001. godine br. 276/2001 kada je od Gimnazije «Jurja Barakovića» preuzeto 10 d/m gradiva raznih škola, između ostalog i nešto gradiva Učiteljske škole u Kninu koje je smješteno u kutiju i priključeno gradivu preuzetom ranije. Gradivo prve primopredaje sređeno je, popisano i smješteno u 4 kutije. Godine 2011. gradivu je priključena još jedna kutija gradiva preuzetog 2001.
Sadržaj jedinice: Gradivo ovog fonda sadrži podatke iz cijelog razdoblja djelovanja ove škole u Imotskom i Kninu. Fond sadrži 17 razrednih imenika, 13 dnevnika po razredima, 7 imenika završnog ispita te opće spise.
Izlučivanju: Niije ništa izlučeno.
Mjesta: Knin ; Imotski
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno svim korisnicima prema članku 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilniku o radu čitaonice DAZD.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje gradiva je dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice DAZD.
Obavijesna pomagala: DAZD-245/SI - 1 Učiteljska škola Imotski-Knin (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15354
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica