Facebook
Naziv: Narodno sveučilište Zadar (fond)
Signatura: HR-DAZD-253
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: NSZd (hrvatski)
Razdoblje: 1957 - 1967
Arhivske jedinica: 4.50 d/m
Tehničke jedinica: 85 knj. (papir); 28 kut. (papir)
Odgovornost: Narodno sveučilište (Zadar) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nema podatka o predaji gradiva fonda Narodnog sveučilišta Arhivu. Godine 2011. fond je pregledan nakon čega je obavljeno izlučivanje dijela računovodstvene dokumentacije.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži podatke o radu Narodnog i Radničkog sveučilišta. Spisi se odnose na kontaktiranje ustanove sa tijelima uprave u gradu, s poduzećima zainteresiranima za skupno osposobljavanje svojih radnika, sa srodnim ustanovama za obrazovanje odraslih, Zavodom za zapošljavanje, raznim zavodima, izdavačkim kućama i slično. Budući da su se na Narodnom sveučilištu održavala nastava raznovrsnih programa (od osnovne škole, gimnazije, političke škole do velikog broja najrazličitijih proizvodnih programa) veći dio zapisa odnosi se na programe nastave. Podaci o polaznicima Narodnog sveučilišta nalaze se u različitim popisima polaznika. Fond sadrži i zbirku fotografija koju je Narodnom sveučilištu slala Novinska agencija Tanjug u razdoblju od 1963. do 1968. pod nazivom Tanjugova tjedna kronika. Fotografije se odnose na poznate osobe i važne događaje iz područja politike, sporta, kulture, umjetnosti, mode i estrade.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno svim korisnicima prema članku 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i radu čitaonica DAZD.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje gradiva je dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i radu čitaonica DAZD.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15362
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica