Facebook
Naziv: Urednik "Kraljskog Dalmatina" B. Benincasa (fond)
Signatura: HR-DAZD-254
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: U "KD" (hrvatski)
Razdoblje: 1806 - 1808
Arhivske jedinica: 0.15 d/m
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Urednik "Kraljskog Dalmatina" B. Benincasa (stvaratelj)
Načelnik javne nastave B. Benincasa (Zadar) (stvaratelj) (1806-1808)
Povijest jedinice: Odluku o osnivanju dvojezičnoga službenoga lista francuske uprave u Dalmaciji Kraglski Dalmatin-Il Regio Dalmata donio je potkralj Kraljevstva Italije Eugène Beauharnais u Milanu. Izlazio je od 12. srpnja 1806. do 1. travnja 1810. dvojezično, na hrvatskom i talijanskome jeziku, a glavni mu je urednik bio Bartolomeo Benincasa. On je i prije dolaska V. Dandola za generalnoga providura Dalmacije po nalogu potkralja Eugènea Beauharnaisa imao izvršiti pripreme u zadarskoj tiskari A. L. Battare i urediti pitanje pretplate. Benincasa je uređivao list od broja 1-36. List je ukinut u ožujku 1810. godine kada je u Ljubljani pokrenut list Télégraphe officiel des Provinces Illyriensis. Kraglski Dalmatin je donosio službene proglase, odredbe o upravi, pravosuđu, prosvjeti, gospodarstvu te autorske članke kao primjerice o koristi pisanja na hrvatskom jeziku, pisma na čast i pohvalu kralja Napoleona I. kao i vijesti o političkim događajima izvan Dalmacije.
Sadržaj jedinice: Spisi nastali radom B. Benincase, značajni su za društvenu i kulturnu povijest Dalmacije, povijest školstva te spisi vezani uz prve novine na hrvatskom jeziku Kraglski Dalmatin-Il Regio Dalmata. U fondu su sačuvani članci objavljeni u Kraglskom Dalmatinu.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno svim korisnicima prema čl. 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilniku o radu čitaonice DAZD.
Jezici: talijanski ; francuski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAZD- 60: Načelnik javne nastave B. Benincasa
Napomena o dopunskim izvorima: SLO NUK Ljubljana, Illyrica, Stari fond 332.16.3.
Napomena o bibliografskim izvorima: “Benincasa, Bartolomeo” u: Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, Zagreb, 1983, 652-655.
Petar Karlić, Kraljski Dalmatin (1806-1810., Zadar 1912.
Š. Urlić, Bartuo Benincasa, urednik Kraljsk Dalmatina, Nastavni vjesnik 25 (1916-17. 6, str. 337-349
M. Šokota, Kraglski Dalmatin. Bibliografija, Zadar 1989.
S. Obad, Kraljski Dalmatin 1806-1810.: uz 190. obljetnicu izlaženja lista. Zadarska smotra (Zadar), 48 (1999), 1-3: 59-62.
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15363
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica