Facebook
Naziv: Opća bolnica Zadar (fond)
Signatura: HR-DAZD-258
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: MC Zd (hrvatski)
Alternativni nazivi: Medicinski centar Zadar (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 2005
Arhivske jedinica: 210 d/m
Tehničke jedinica: 427 knj. (papir); 89 svež (papir); 597 kut. (papir); 1246 reg. (papir)
Odgovornost: Opća bolnica Zadar (stvaratelj)
Povijest jedinice: U Kartoteci ustanova, poduzeća i organizacija već je 11. svibnja 1958. za Opću bolnicu Zadar utvrđeno da je gradivo od osnutka ustanove 1887. do 1945. uništeno za vrijeme Drugog svjetskog rata. Najstariji zapisnik o izlučivanju gradiva je iz godine 1972. Gradivo je postupno preuzimao Državni arhiv u Zadru. Od prvog preuzimanja 1. listopada 1979. do danas bilo je dvanaest primopredaja gradiva. Godine 2010. donesen je Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Opće bolnice u Zadru s posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva Opće bolnice Zadar s rokovima čuvanja. U Arhivu je u depozitu dio tekućega gradiva Opće bolnice u Zadru na kojemu je potrebno provesti izlučivanje jer je istekao rok čuvanja. Gradivo nije sređeno.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži gradivo upravnih tijela, spise pojedinih odjela kao i personalne spise te spise uprave bolnice.
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno svim korisnicima prema članku 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilniku o radu čitaonice DAZD.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje gradiva je dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice DAZD.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Napomena o bibliografskim izvorima: Jelić, Roman: Zdravstvo u Zadru i njegovu području, Zadar 1978.
Stota obljetnica Pokrajinske bolnice u Zadru 1887. – 1987. (Urednici Stjepan Barbarić, Viktor Štetić), Medicinski centar Zadar 1987.
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15367
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica