Facebook
Naziv: Tvornica maraskina "Francesco Drioli" (fond)
Signatura: HR-DAZD-260
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: TM "Drioli" (hrvatski)
Razdoblje: 1823 - 1943
Arhivske jedinica: 30 d/m
Tehničke jedinica: 287 knj. ; 217 kut.
Odgovornost: Tvornica maraskina "Francesco Drioli" (Zadar) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Prestankom rada Tvornice Drioli arhivsko gradivo ostalo je u prostoru tvornice. Godine 1947. smješteno je u Državni arhiv u Zadru preko 300 svežnjeva knjiga, spisa i mapa. Godine 1980. Znanstvena knjižnica u Zadru predala je jedan paket raznih spisa Tvornice Drioli. Primljeno gradivo nije bilo cjelovito, a posebno se to odnosi na starije razdoblje rada tvornice. S gradivom tvornice primljeno je i nešto poslovnih knjiga obitelji Salghetti Drioli kao što su knjige nekretnina, najamnina kuća, stanova, polja, trgovina i radionica. Jedan dio spisa naročito iz starijega razdoblja nalazi se u posjedu obitelj Salghetti Drioli koja živi u Italiji. Dio gradiva u Italiji kronološki i sadržajno nadopunjava gradivo ovoga fonda.
Sadržaj jedinice: Veći dio gradiva ovoga fonda odnosi se na poslovanje tvornice likera kao što je poslovna korespondencija s kupcima, narudžbe, računovodstvene knjige, podaci o zaposlenicima, nabavka potrebnoga materijala, podaci o osnivanju dioničkog društva. Podataka o političkoj opredijeljenosti predsjednika uprave dioničkog društva iz dvadesetih godina 20. st. kada se Italija morala povući iz ostatka Dalmacije, može se pronaći u konceptima pisama Francesca Salgehetti Driolija političkim institucijama i privatnim osobama. Fond sadrži i dio gradiva koje se odnosi na ostalu imovinu obitelji, nešto osobnih dokumenata njegovih članova i poslovanje njihovog kućanstva.
Izlučivanju: Nije ništa izlučeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je podjeljen na osam serija: 1. Glavne knjige, 2. Indeksi, 3. Knjige računovodstva, 4. Obiteljske knjige, 5. Opći spisi, 6. Spisi tvornice, 7. Spisi računovodstva i 8. Spisi obitelji Salghetti Drioli.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno svim korisnicima prema članku 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilniku o radu čitaonice DAZD.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje gradiva je dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice DAZD.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski ; hrvatski ; francuski ; njemački ; engleski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZD-260/SI - 1 Tvornica maraskina "Francesco Drioli"-Zadar (sumarni inventar)
DAZD-260/V - 2 Spisi tvornice Drioli (vodič)
Napomena o bibliografskim izvorima: Teja, Antonio. Nel bicenterio della nascità di Francesco Drioli, fondatore dell' industria del maraschino di Zara, Genova 1938.
Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Francesca Salghetti – Drioli, Rita Tolomeo: La fabrica di maraschino Francesco Drioli di Zara (1759 -1943)
Peričić, Šime. Gospodarska povijest Dalmacije od 18. do 20 stoljeća, Matica hrvatska, Zadar 1998.
Tolomeo, Rita. Francesco Drioli e l'industria del maraschino a Zara, Rivista dalmatica, 60 (1989), str. 89–102.
Tolomeo, Rita. Un azienda di transformazione in Dalmazia: l'archivio della famiglia Salgheti –Drioli, Atti e memorie della Società dalmata di storia patria, XVI (1993), str. 103 -123.
Semi, F. – V. Taccibu: Francesco Drioli e Giuseppe Drioli, Istria e Dalmazia: Uomini e tempi. II Dalmazia. Le figure più rappresentative della civilità dalmata nei diversi momenti della storia con ampia bibliografia generale e particolare, Udine 1992., str. 335 – 339.
Višnja maraska: Bogatstvo Zadra I zadarske regije, ur. Ante Bralić, Josip Faričić, Sveučilište u Zadru, Maraska d.d. Zavod za povijesne znanosti HAZU, Zadar 2010., 226 str.
Marijan Maroja, Tvornica «Francesco Drioli» Zadar (1768 – 1944), Sumarni inventar. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 38 (1996), str. 157-189.
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15369
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica