Facebook
Naziv: Gradska elektra Biograd (fond)
Signatura: HR-DAZD-272
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Razdoblje: 1947 - 1952
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Gradska elektra (Biograd) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Skupština općine Biograd u lipnju 1969. predala je tadašnjem Historijskom arhivu Zadar gradivo Stambene uprave Biograd i Elektre Biograd (Knjiga primljenoga arhivskog gradiva br. 114/1969).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži: završne račune za 1947-1951, poslovno dopisivanje, kadrovska pitanja poduzeća, nalaze o reviziji poduzeća 1951. U zapisu „Pravila o organizaciji i poslovanju poduzeća“ iz 1950. opisan je povijesni razvitak Gradske elektre Biograd.
Izlučivanju: Prilikom izrade ovog zapisa iz fonda su izlučene dvije financijske knjige o prihodima i rashodima iz 1951. godine.
Mjesta: Biograd na moru
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema članku 18. Zakona o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/97) gradivo je dostupno svim korisnicima.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje je dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99).
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAZD- 138: Narodni odbor kotara Biograd
HR-DAZD- 546: Narodni odbor gradske općine Biograd
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15381
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica