Facebook
Naziv: Bratovštine u Dalmaciji (fond)
Signatura: HR-DAZD-335
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Razdoblje: 1406 - 1866
Arhivske jedinica: 10 d/m
Tehničke jedinica: 186 knj. (papir)
Povijest jedinice: U vrijeme francuske vladavine u Dalmaciji 1805-1813 ukinute su gotovo sve bratovštine. Francuska je uprava preuzela njihove knjige koje su kasnije austrijske vlasti predale Arhivu. Istodobno sa spisima ukinutih samostana, u arhiv je došao i najveći dio sadašnje zbirke “Bratovštine u Dalmaciji”, a dio se je zadržao u pojedinmim gradovima i mjestima. Zbirka ne sadrži spise svih bratovština.
Sadržaj jedinice: U ovoj zbirci najvećim dijelom su statuti pojedinih bratovština, računske knjige, popisi članova. Gradivo bratovština je značajan izvor za proučavanje crkvene, gospodarske i društvene povijesti pokrajine, izvor za proučavnje jezika, posebno za proučavanje dijalekata za mjesta u kojima su knjige pisane narodnim jezikom. Bratovštine su ponajčešće davale obilježje cijelome gradu, bile su središta društvenosti i uzajamnosti i povezivale su sve slojeve tadašnjega društva. Bez bratovština gotovo je i nemoguće zamisliti srednjojvjekovni život: bez pogrebnih povorki u tunikama, sa svijećama, duplirima i lamentacijama, bez prigodnih procesija i fešta, uz pjesmu crkvenu i svjetovnu, bez obilnih bratimskih ručkova nezamisliv je srednjovjekovni život gotovo svih dalmatinskih gradova.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno svim korisnicima prema članku 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilniku o radu čitaonice DAZD.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje gradiva je dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice DAZD.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski - mletački idiom ; hrvatski
Pisma: latinica ; bosanica ; glagoljica
Obavijesna pomagala: DAZD-335/V - 1 Bratovštine (vodič)
Napomena o bibliografskim izvorima: Vjekoslav Štefanić, Bratovštine, Enciklopedija Jugoslavije sv. 2, str. 408-411
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15444
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica